Brainspotting

Als praten niet meer helpt.

20191015_202430

Zitten je emoties je vaak in
de weg.
-Snel boos/verdrietig
-Snel teleurgesteld
-Onzeker

Misschien slaap je slecht.
Heb je obsessieve gedachten die steeds als een blokkade optreden in je dagelijks leven?

Wanneer je als jong kind (nare) ervaringen hebt opgedaan, dan kan je deze ervaringen vaak niet in woorden uitdrukken. Praten over dit soort ervaringen en tot een verwerking komen is dan vaak lastig.

Wat lukt dan wel?

Brainspotting is een therapievorm die een beroep doet op de kennis van je eigen hersenen.

Brainspotting, brein, hersenen.

Al onze ervaringen liggen opgeslagen in ons brein. Als we een zeer nare ervaring (trauma) meemaken en we kunnen er op dat moment niet mee omgaan, dan zorgt het brein ervoor dat deze ervaring dragelijker wordt. De ervaring wordt dan “tijdelijk bevroren” en weggezet.  Geparkeerd.

Wat is een Brainspot?

Als iemand over iets praat, kijkt hij/zij naar een bepaald punt. Als die blik (oogpositie) op dat punt vastgehouden wordt, raken betrokken gebieden in de hersenen geactiveerd.  De informatie die in die gebieden in de hersenen en in het lichaam ligt opgeslagen in de vorm van onverwerkte “tijdelijk bevroren” informatie worden aangezet. Door deze activatie kan je lichaam gaan werken aan verwerking.
Kortom: waar we kijken bepaalt hoe we ons voelen.

Hoe ziet een behandeling “Brainspotting” eruit?

Bij Brainspotting heb je een begeleider (de brainspotter)
en de cliënt.

Als de cliënt praat over een ervaring in zijn/haar leven dan concentreert de begeleider zich op de oogpositie.
De begeleider volgt de oogpositie met een pointer
(een aanwijsstok) bij de cliënt.
Zodra de juiste spot is gevonden noemen we dat een Brainspot.
Een Brainspot is een neurologische bron.
Zoals je naar buiten kijkt zo kijk je ook naar binnen.

Voordat de begeleider met jou gaat werken zal deze eerst vragen waaraan je wilt werken.  Zodra je je klachten, blokkades of probleem verteld hebt, maakt je brein hier verbinding mee.
Je hersenen worden letterlijk aangezet. Ze worden geactiveerd.

Brainspotting kent vele technieken en de begeleider zal in overeenstemming met de cliënt een passende techniek gebruiken. De cliënt krijgt een hoofdtelefoon op met zachte muziek.

baby 1

Knipperen, verstijven of schokmoment

Als cliënt volg je met je ogen de pointer van je begeleider.  De begeleider volgt je ogen en stopt de pointer zodra er een reactie komt. Die reactie kan zijn: knipperen met de ogen, verstijven, een schokmoment of wat anders.

Op het moment dat de begeleider de pointer stopt gaat het brein aan het werk. De cliënt hoeft alleen maar te blijven kijken naar de pointer en observeren wat er in zijn/haar lichaam gebeurt.
Het brein vindt de onopgeloste ervaring, de plek waar het vast zit en zal er alles aan doen om het op te lossen.

Brainspotting werkt niet alleen voor trauma’s maar voor alle nare ervaringen.

De antwoorden komen van binnen uit. De behandelaar van Brainspotting zet alleen het scan-mechanisme van de hersenen aan.  De rest gaat vanzelf.

Doel van Brainspotting:

Het doel is verwerken van trauma’s.
De term trauma wordt gebruikt wanneer iemand na een schokkende gebeurtenis blijft steken in gevoelens van angst, woede of eenzaamheid. De gebeurtenis is in dat geval ongewoon, pijnlijk, schokkend of extreem dat het niet lukt om ermee om te gaan.

20191015_202126Bij de meeste mensen zullen de klachten als gevolg van de nare gebeurtenis binnen enkele weken sterk verminderen. We noemen dit dan geen trauma. We spreken pas van een trauma of ‘traumatische gebeurtenis’ als de klachten na vier weken blijven bestaan of verergeren.

De klachten kunnen divers van aard zijn, maar hebben vaak betrekking op somberheid, angsten en wantrouwen.
Bij sommige stoornissen zoals depressie of bipolaire stoornis kan een trauma in de voorgeschiedenis voorkomen.

Alleen schrikken of een traumatische ervaring:

Je bent aan het wandelen en er komt een grote blaffende hond op je afgerend. Je schrikt en komt in een staat van alertheid.
Je hartslag gaat omhoog en je staat op scherp.
In dit voorbeeld rent de hond je voorbij en gebeurt er niks. Dan zal al vrij snel je lichaam zich weer gaan ontspannen en zul je opgelucht ademhalen en denken gelukkig loos alarm.

20191015_202944
Deze gebeurtenis is binnen je tolerantie gebleven. De golfbeweging in emotie is afgerond,  van normaal naar schrik naar weer normaal.

Maar stel: dat de hond je aanvalt. Dit kan een traumatische gebeurtenis zijn. De golfbeweging in emotie kan niet worden afgemaakt en blijft vastzitten.  Het trauma kan (nog) niet worden verwerkt en wordt daarom geparkeerd.

20191015_203250Als er te veel gebeurtenissen zijn geweest waarin je golfbewegingen in emoties niet konden worden afgemaakt dan kan je jezelf voorstellen dat je overbelast raakt.  Het brein botst tegen blokkades aan en het verwerken wordt steeds moeilijker. Zelfs een kleine gebeurtenis kan dan al enorm veel stress opleveren.

Een symptoom is hyper alert. Je ziet overal gevaar. Je komt niet meer tot rust.  Als je hier lang in verkeerd blust je lichaam uit en kun je over gaan naar Hypo.

Hypo: met symptomen als: vermoeidheid, angsten en somberheid. Je kan niks meer. Alles is te veel. Je hebt letterlijk geen ruimte meer.

Als je wilt kennis maken met brainspotting dan ben ik te bereiken op telefoonnummer 06-22743470.

20191015_202430